"அம்பேத்கர் சுடர் விருது முதல்வர் நிகழ்ச்சியில்" பாதுகாப்பு தலைமை

அண்மையில் "அம்பேத்கர் சுடர் விருது முதல்வர் நிகழ்ச்சியில்" பாதுகாப்பு தலைமையில் இருந்த அன்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய கீழ்ப்பாக்கம் துணை ஆணையாளர் (Deputy Commissioner) திரு Dr.கார்த்திகேயன் IPS அவர்களை எதார்த்தமாக சந்தித்த நிகழ்வு…(TamilNews - Police Magazine)

1 / 1

1.