மனிதநேய காவல் ஆய்வாளருக்கு மகளிர் தின வாழ்த்து

Police Magazine(TamilNews Group): மகளிர் தினத்தை போற்றும் வகையில் E5. Foreshore Estate ஆய்வாளர் மனிதநேயர் திருமதி ராஜேஸ்வரி அவர்களுக்கு "போலீஸ் மேகஸின்" சார்பாக மகளிர் தின வாழ்த்து தெரிவிக்கப்பட்டது.

1 / 1

1.